IMG_7210

Onderzoek naar beleving strandbezoek

Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Stichting Vrije Horizon naar de effecten op de beleving van strandbezoekers wanneer windturbines in het zicht worden geplaatst. Dit onderzoek is uitgevoerd onder strandbezoekers op het strand, en niet via een internet panel.  De conclusies wijken sterk af van de conclusies in de rapporten van ZKA en Motivaction . Deze zijn uitgevoerd via Internet onder panelleden die de afgelopen respectievelijk twee jaar of vijf jaar het strand bezochten.

Enquête invloed windmolens op strandbezoek

20110111-schultz-op-de-maasvlakte-2

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

Het ministerie van I&M heeft de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee ter inzage liggen. Iedereen kan daar een zienswijze op indienen.  In het kort komt het erop neer dat er – wanneer dit doorgang vindt – er een hekwerk van windturbines geplaatst wordt die zichtbaar is van Texel tot voorbij Scheveningen en vanaf de Zeeuwse Noordzeestranden.

Stichting Vrije Horizon vindt, dat de ministers Kamp en Schultz van Hagen onverantwoord omspringen met ons erfgoed, en dit ook voor toekomstige generaties verpesten. Onverantwoord, onomkeerbaar en onnodig! Wij stellen voor deze velden te plaatsen op IJmuiden Ver. Achter de horizon, uit het zicht, met meer windopbrengst. En een mooi neveneffect (sick), geen verlies van banen in de kustgemeenten!

Lees hier de Rijksstructuurvisie

En bekijk hieronder onze visie.

scrobby sands 3 km 100 m

Presentatie MKBA 2014 – concept

In opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu is er een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. De versie op deze site is de presentatie van het conceptrapport. De definitieve versie wordt pas vrijgegeven nadat Minister Kamp een besluit heeft genomen. Uit de conceptversie blijkt, dat het plaatsen binnen de 12 mijlzone een ‘Contante Waarde’ voordeel oplevert van bijna € 200 miljoen, terug te vinden op pagina 10 van dit rapport. Dit is berekend over de hele loopperiode, 20 jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met het verlies van arbeidsplaatsen langs de Nederlandse kust. Dit kan in het ergste geval oplopen tot 13000 voldtijd banen. €200 miljoen op een een investering van € 14,5 miljard bouwkosten en € 18 miljard investeringskosten. We hebben het dan over een ‘voordeel’ van 0,6%.

 

Bekijk hier de hele presentatie in pdf formaat

zka logo

Invloed op toerisme / economie van de kustgemeenten

Op verzoek van de betrokken partijen hebben beide betrokken ministeries een onderzoek laten uitvoeren. Kernvraag: Blijven toeristen badplaatsen bezoeken waar windmolenparken zo dicht onder de kust staan? De uitslag van dit onderzoek was opvallend. Ruim 20% van de ondervraagde (Nederlandse en Duitse) bezoekers geeft aan deze badplaatsen minder of niet meer te zullen bezoeken. Dit heeft een enorme impact op de ondernemers en kustgemeenten in een toch al kwetsbaar marktsegment.

Dit onderzoek gaat overigens uit van een fotomontage, waarbij een park van ca 30 molens op 5,4 km afstand getoond worden (zie bijlagen achter in dit rapport). De realiteit is, dat – wanneer de plannen van ministers Kamp en Schultz doorgaan – er ongeveer duizend molens langs de Nederlandse kust geplaatst zullen worden, van elk ca 170 meter hoog.

Lees hier het hele ZKA rapport.

Weinig tijd? Lees hier de samenvatting van ZKA met de belangrijkste conclusies.