Near shore locaties

Reactie Stichting Vrije Horizon naar Tweede Kamer

Op 25 maart 2015 staat een plenair debat gepland over de Wet Windenergie op Zee. Bijgaande  brief is vandaag verzonden aan de woordvoerders Energie in de Tweede Kamer. Met dank aan Belinda Göransson.

In deze brief vragen wij aandacht voor het effect op de werkgelegenheid langs de Hollandse Kust, veroorzaakt door de (voorgenomen) plaatsing van twee mega windturbinevelden voor de kust vanaf Bloemendaal tot Wassenaar. Een (zeer voorzichtige) voorlopige berekening geeft een verlies aan van 2300 arbeidsplaatsen en teruglopende inkomsten uit toerisme van € 100 miljoen per jaar. En dit om jaarlijks € 30 miljoen uit te sparen door dichter op de kust te plaatsen vs. plaatsing op IJmuiden Ver.

Verder attendeert Stichting Vrije Horizon de Kamerleden erop dat in de MKBA gebruik wordt gemaakt van onjuiste en/of onvolledige cijfers. Een voorbeeld hiervan is het aantal dagbezoeken aan de kust. Het MKBA (Decisio) hanteert hier 20 miljoen, terwijl een eerder rapport van Decisio optelt tot 85 miljoen. Eerlijkheidshalve dient daarbij wel gezegd te worden dat Stichting Vrije Horizon de cijfers voor Scheveningen en Zandvoort heeft bijgesteld van respectievelijk 989.000 en 389.000 bezoekers naar 12 miljoen en 4,5 miljoen bezoekers. Deze laatste cijfers komen uit een rapport, opgesteld in naam van de gemeenten Den Haag en Zandvoort. De presentatie over werkgelegenheidscijfers zie je  hier.