141015 Thalassa_windturbines 700 st_16,5KM_0001

Samsom maakt zich ‘hard’ voor werkgelegenheid

Moeten wij het onderstaande interview in Het Parool van 16 februari duiden als verkiezingsretoriek of maakt de Diederik Samsom zich werkelijk zorgen?

In de tweede kolom van dit interview stelt de fractievoorzitter van de PvdA: ‘Gelukkig is er sinds het begin van de crisis nog nooit zo’n groot herstel van de werkgelegenheid geweest als in 2014.  Daarmee zijn we er nog lang niet. We willen richting de vijf procent…. We kunnen daarbij niet alles overlaten aan ondernemers en hopen dat het wel goed komt’. Iets verderop zegt Samsom: ‘ Een overheid moet ingrijpen.  Er staat een aluminiumsmelter (Aldel, red.) waarvan we weten dat die niet de toekomst heeft…Maar we laten niet gebeuren dat die smelter omvalt voor er iets nieuws in de plaats is gekomen. We hebben daar geld beschikbaar gesteld om daar te bouwen aan een nieuwe industrie, bijvoorbeeld op het gebeid van offshore duurzame energie’

Even een fact check.

De aluminiumsmelter Aldel, waar het hierover gaat, is inmiddels doorgestart. Zie dit bericht uit de Eemskrant. ‘Eind volgend jaar levert dat tweehonderd mensen werk op. Verder zullen er driehonderd indirecte banen bij komen.’ Bewonderenswaardig dat Samsom c.s. zich hier tegenaan bemoeid hebben en voorwaar een mooi resultaat.

Wanneer Samsom zich werkelijk zorgen maakt over (het herstel van) de werkgelegenheid, en hem daar veel aan gelegen is, begrijpt Stichting Vrije Horizon niet waarom de PvdA zich niet uitspreekt tegen turbinevelden op 18 km uit de kust. Volgens het in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) uitgebrachte rapport blijven bij turbinevelden op 18 km uit de kust ca 10% van de kustbezoekers weg! En dat is op basis van een foto –  achterin het rapport – van ca 4o windmolens.

Het plan van Minister Kamp behelst een windturbineveld van 700 windmolens (geen 40) voor de kust van Wassenaar tot IJmuiden. Wij weten dat dit een veel groter impact heeft dan de in het rapport genoemde 10% van de kustbezoekers. En dus op de werkgelegenheid in deze kustgemeenten. Onderzoek op basis van het ZKA rapport (10%) gaf een verlies tot 4000 werkplekken in deze kwetsbare, van toerisme afhankelijke kustgemeenten.

Stichting Vrije Horizon heeft al meerdere malen te kennen gegeven dat het plaatsen van deze windturbinevelden achter de horizon, bijvoorbeeld op IJmuiden Ver, dit verlies aan werkgelegenheid kan voorkomen. Wij hebben dit ook meermaals aan Jan Vos van de PvdA te kennen gegeven. Zonder noemenswaardige reactie.

Wij roepen opnieuw de PvdA op zich sterk te maken voor het behoud van deze 4000 werkplekken langs de kust. Diederik Samsom, Jan Vos, er is een uitstekend alternatief. Spreek je uit vóór 18 maart. Ook in de debatten over de Provinciale Statenverkiezingen. Spreek je uit voor IJmuiden Ver in plaats van het neergooien van een hek van windturbines langs deze prachtige Hollandse kust. ‘Het uitzicht over zee blijkt een belangrijk bezoekmotief te zijn voor toeristen en recreanten. Samen met een mooi strand is dit het belangrijkste aspect van de Nederlandse kust. Voor de Nederlandse dagrecreanten en Duitse verblijfstoeristen is dit het belangrijkste aspect’ – bron: ZKA rapport 2014.

De kop van het artikel in Het Parool is: ‘ Soms is onze opdracht onoverzichtelijk groot’. Wij geven handvatten om in elk geval de gevolgen van deze beslissingen overzichtelijk te maken. Aan de PvdA (en alle politieke partijen die werkgelegenheid hoog hebben zitten) de taak om hier zichtbaar mee om te gaan.

Alleen dan geloven wij dat de grote woorden die Samsom spreekt over werkgelegenheid, voortkomen uit sociale betrokkenheid en niet uit verkiezingsretoriek.

Hieronder het bericht uit Het Parool

Het Parool 16 feb Samsom maakt zich hard voor werkgelegenheid