TWEEDE KAMER-ZETELS

Tweede Kamer geeft opdracht aan de minister om lokale effecten te berekenen

Mede naar aanleiding van de door velen verzonden brief aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan het debat over Windergie op Zee, zijn de kamerleden zich mogelijk bewust geworden dat het voorstel van de minister van EZ niet alleen maar rozengeur en maneschijn is. Het – als gevolg van plaatsing van mega windturbinevelden vanaf de 10-mijlzone voor de Hollandse Kust – zal ernstige effecten hebben op de bezoekersaantallen ut binnen- en buitenland.

De velden zullen – als één vrijwel ononderbroken veld –  duidelijk zichtbaar zijn vanaf Hoek van Holland tot aan Den Helder. Dit zal – zie ook het rapport van ZKA – directe gevolgen hebben op de kwetsbare, van toerisme afhankelijke kusteconomieën van gemeenten zoals maar niet beperkt tot Bergen, Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Scheveningen, Kijkduin. Met tot gevolg het verlies van duizenden arbeidsplaatsen.

Blijkbaar zijn deze mogelijke gevolgen nu ook doorgedrongen tot de leden van de Tweede Kamer. Met dank aan allen die een brief aan hen verzonden hebben. Het CDA-kamerlid Agnes Mulder heeft, ondersteund door D66 kamerlid Stientje van Veldhoven een motie tot nader onderzoek aangaande besparingen en gevolgen hiervan op de werkgelegenheid ingediend. Deze motie is door de Tweede Kamer unaniem aangenomen.

Zoals bij velen bekend, heeft het Ministerie van I&M een tool ontwikkeld om het beeld van deze mega turbinevelden langs de kust te visualiseren. Echter, dit tool is nog niet openbaar. Ook niet voor de kamerleden. Men kan slechts veronderstellen dat het ministerie zich ook achter de oren krabt, nu het beeld duidelijk wordt.

Het niet in de openbaarheid brengen is reden voor de gemeenten Noordwijk, Katwijk en Zandvoort om zelf deze visualisatie te ontwikkelen en deze wel in de openbaarheid te brengen. Daarnaast hebben deze gemeenten de opdracht gegeven om – uitgaand van de MKBA – de maatschappelijke en economische gevolgen van deze plannen van het kabinet uit te rekenen. De uitkomsten hiervan zullen ook aan de leden van de Tweede Kamer verzonden worden. Ondersteunend aan de hierboven genoemde motie.

Zodra de visualisatie en de rapportage gereed zijn, zullen deze op onze site gepubliceerd worden.