Windmolenpark DK

Uitsluitend plaatsen van windmolens geen complete oplossing.

Nadat eerst de publieke opinie in Denemarken zich meer en meer tegen windenergie keerde, plaatst nu ook de huidige Deense Minister van Klimaat en Energie vraagtekens bij het beleid dat tot nu toe gevoerd werd. Denemarken zal het bijzonder moeilijk krijgen om zijn hoge ambities op het vlak van hernieuwbare energie waar te maken en moet dringend op zoek gaan naar een manier om het overschot aan stroom dat uit windenergie wordt opgewekt op te slaan. Het hele artikel leest u hier .