Henk Kamp geeft toelichting op werkzaamheden

Visie ECN over windenergie op zee – 2050

“Wie vindt  dat er in de Noordzee nu al teveel windturbines worden gebouwd, kan zijn borst nat maken. Als over 35 jaar alle stroom duurzaam wordt opgewekt, komt er 150 keer zoveel elektriciteit van zee dan er nu wordt opgewekt.”

Zo begint onderstaand artikel in De Volkskrant van 10 juni. Los van de rol welke ECN zich hier toebedeelt, ondersteunt dit artikel precies waar Stichting Vrije Horizon en Verzet Windmolens zich al tijden sterk voor maken. “De stroom komt van megagrote windturbines ver buiten de kust; anderhalf keer zo hoog als de grootste exemplaren van nu en onzichtbaar achter de horizon. Ze zullen een kwart van de oppervlakte van de Nederlandse Noordzee in beslag nemen.

Ja, u leest het goed. Ver achter de horizon! Maar kan iemand ons dan eens uitleggen waarom je eerst turbinevelden plant ver voor de horizon? Is dat nu koppige halsstarrigheid zonder ‘voortschrijdend inzicht’? Wij adviseren de ministers Kamp en Schultz opnieuw: Laat uw ambtenaren nu eens komen met een doorwrochte, onderbouwde business case waarin ook rekening gehouden wordt met:

  1. Verlies aan omzet / werkgelegenheid bij de kusteconomieën door wegblijvende buitenlandse en Nederlandse bezoekers. Oop basis van een ge-update rapport door bureau ZKA. Leg hierbij het panel de nieuwe situatie voor: honderden windturbines van 250 meter hoog aan de hele horizon. Geen foto van 32 turbines van 150 meter. Kijken of de 6% wegblijvers dan nog steeds 6% blijft.
  2. Wat is de kostenimpact van aansluiting op het Europese Noordzee-netwerk, gepland voor 2030. Zijn de ‘besparingen’ van de nu geplande velden op 10 mijl uit de kust straks de meerkosten voor een duurdere aansluiting op dit Europese netwerk? En zijn de prijzen van grondstoffen voor de (dure) kabel dan hoger of lager dan ze nu zijn? Nu plaatsen op IJmuiden Ver is plaatsen in het hart van dit netwerk! Tegen de huidige grondstofprijzen!
  3. Hoe realistisch is de 40% kostenbesparing per kWh die minister Kamp in zijn plannen meeneemt? En wat gebeurt er als de exploitanten niet aan dit scenario voldoen? Laat de overheid ze dan failliet gaan? Hebben wij dan geen energie meer? Tenslotte zijn de energiereuzen in de afgelopen jaren al meer dan de helft van hun beurswaarde kwijtgeraakt. Of gaat er toch steungeld bij? En tot welke grens?

We zijn heel benieuwd naar de antwoorden van de minister op de motie Mulder/Van Veldhoven en de motie – door Kamp ontraden – van de Eerste Kamer. Wij hebben zo maar het idee dat de minister, ongeacht de uitkomsten van nog uit te voeren onderzoek, halsstarrig aan zijn ideeën vasthoudt. Onder het mom van: ik heb een afspraak en die voer ik uit! (ook al weet ik dat het beter, sneller en mogelijk goedkoper kan)

Het hele artikel kunt u hieronder lezen.

Schermafbeelding 2015-06-22 om 12.10.12