IMG_7210

Wat betekent ‘Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee’ ?

Op 1 juli 2016 gaf het ministerie van I&M een persbericht uit over de ‘aanwijzing van nieuwe gebieden voor windparken op zee’.  Voor de Hollandse Kust. Hierop kreeg Stichting Vrije Horizon veel bezorgde reacties. Vragen als: is dit nu definitief? Betekent dit dat dit nu een gelopen race is?

Het antwoord is: Nee, het is nog geen definitief besluit. En nee, het is nog geen ‘gelopen race’.  Dat valt pas (zie ook het persbericht, laatste alinea) eind 2016. En pas na een uitgebreide inhoudelijke behandeling in zowel de Tweede als ook in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft hier – en dat is geen standaard actie – gisteren expliciet gevraagd.  Wordt het hiermee makkelijker? Nee. Omdat, door de wijze van berichtgeving in de media de indruk ontstaat – en bij veel lezers blijft hangen – dat deze windturbinevelden er echt gaan komen. Maar de Minister heeft nog steeds de goedkeuring van zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer nodig, alvorens hij zijn plannen – uitbreiding in de 10 tot 12 mijlzone – definitief kan maken. In de eerste Kamer is een meerderheidsbesluit voor deze aanpassing van deze structuurvisie een verre van gelopen race.

Wat kun jij daar nog aan doen? Dit is de link naar alle kamerstukken met betrekking tot de ontwerp rijksstructuurvisie windenergie op zee aanvulling Hollandse Kust.

Allereerst kun je vanaf 19 augustus een zienswijze indienen waarin je uitlegt waarom je vindt dat dit een verkeerd besluit is. Deze indiening staat open tot 29 september. Zet dit dus in je agenda. Mogelijk heb je eerder dit jaar al een zienswijze ingediend op de Conceptnotitie Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) of op het Plan Milieu Effect Rapportage (MER). Dan kun je in het reactiedocument op zienswijzen en adviezen 2 lezen of jouw input correct behandeld is. Zo niet, dan kun je dat kenbaar maken door opnieuw een zienswijze in te dienen. Vanaf 19 augustus.

Daarnaast kun je jouw favoriete kamerleden vragen om namens jou vragen te stellen aan de Minister. Geef hem / haar dan wel aan welke vragen jij wilt dat er gesteld worden. Er zijn heel veel redenen tot vraagstelling. In de begeleidende stukken naar de Kamer is het Motivaction onderzoek beleving windparken Hollandse kust onderzoek onder Nederlandse en Duitse kusttoeristen 2 meegenomen. Daarin is te lezen dat – afgerond – 20% van de kustbezoekers zich stoort aan het toekomstbeeld zoals dat getoond is bij de door Motivaction gehouden enquête. Dit wordt afgedaan als ‘het overgrote deel stoort zich hier niet aan of heeft geen (uitgesproken) mening’.  Wij vinden deze opmerking nogal manipulatief. Zoals wij ook de getoonde foto’s nogal misleidend vinden. Maar twintig procent is veel meer dan waar eerder mee gerekend werd en waar de Minister zich op baseert. Ongeveer drie keer zoveel!! De link naar de adressen van de kamerleden van beide kamers vind je onderaan dit bericht. Voor de leden van de Tweede Kamer klik je op de naam van het betreffende kamerlid en daarna op zijn/haar persoonlijke pagina.

Een andere interessant onderwerp voor kamervragen is de uitkomst van de Borssele tender. Dong wint tender en gaat windpark Borssele aanleggen. Dong gaat leveren voor 7,24 cent subsidie per kWh, waar de Minister nog rekende met een maximum van 12,4 cent per kWh (en zich op de borst slaat over de enorme besparing, veroorzaakt door het door EZ in het leven geroepen ‘concurrentiemodel’). Komt het nu echt alleen door de concurrentiepositie of zijn sommige aannames waarop de 12,4 cent gebaseerd is, achteraf niet correct? Lijkt een interessant gegeven voor kamerleden of onderzoeksjournalisten.

Onze conclusie is, dat het ‘Besluit van het Kabinet’ nog helemaal open ligt. Maar dat er wel druk moet komen op vooral de Eerste Kamer maar zeker ook op de Tweede Kamer om zorgvuldig te laten onderzoeken hoeveel verplaatsing naar IJmuiden Ver nou echt kost.  Stichting Vrije Horizon heeft heel goede redenen om aan te nemen dat cijfers van de minister zeer sterk overdreven zijn.

 

e-mail adressen leden Eerste kamer

e-mail adressen leden Tweede Kamer