WINDMOLENPARKEN IN ZEE CATASTROFAAL VOOR VISSEN EN ZEEZOOGDIEREN

‘De aanleg van grootschalige windmolenparken in de Noordzee heeft een ernstig verstorend effect op vissen en zeezoogdieren zoals de beschermde bruinvissen’, aldus de heer Verboom van TNO. En op niet zo’n heel vriendelijke wijze. “Het heien van de stalen buizen van de windmolens in de zeebodem is al het eerste probleem. In de Verenigde Staten heeft onderzoek opgeleverd dat vissen al bij 165 dB gehoorbeschadiging oplopen. Uit metingen blijkt dat heien onder water een geluidsniveau van 262 dB (decibel) bereikt, een geluidsniveau dat zeker 30.000 keer sterker is. Voor het heien van één paal zijn zo’n 1500 klappen nodig. “Vissen die in de onmiddellijke omgeving van de heiplaats zwemmen zijn dus direct dood”, aldus Verboom.

Nieuw onderzoek? Nee, zeker niet. Dit dateert uit de tijd voor de aanleg van park Egmond. Is daarmee dit onderzoek achterhaald? Volgens Joris Wijnhoven, campagnevoerder en lobbyist van Greenpeace wel. Zie de afbeeldingen van tweets tussen Greenpeace en Dirk Kraak.

schermafbeelding-2017-07-27-om-09-46-51                                 schermafbeelding-2017-07-27-om-09-47-28

Onze conclusie: Joris Wijnhoven, in dienst bij Greenpeace, vind de enige waarheid zijn waarheid. 11 Maanden per jaar zijn bruinvissen drachtig. Er mag (volgens Joris) maar 6 maanden per jaar geheid worden. Dan heb je toch nog 5 maanden ‘te pakken’. Ik dacht dat Greenpeace voor natuurbescherming stond. Kan mij nog herinneren dat zij ‘oorlog’ voerden om walvissen te beschermen. En terecht. Maar bruinvissen horen toch ook tot de zeezoogdieren, een ondersoort van de dolfijnenfamilie? Hoet zit dat dan, Joris Wijnhoven?

Of is dat ‘collateral damage’? Zoals Wijnhoven eerder stelde, maar dat niet meer wist. Wijnhoven vertelde dat in een interview op 23 februari 2016 bij Radio West.  Sowieso interessant om te horen op welke punten Greenpeace en Vrije Horizon verschillen van mening. Het lijkt erop dat Wijnhoven een selectief geheugen heeft (zie tweet hieronder). Of ervan overtuigd is dat zijn gelijk het enige gelijk is, ongeacht of dat onderbouwd, correct of aantoonbaar onjuist is. Ons advies: volg op twitter @jorisw-gp, en laat hem weten (of ons) wanneer je denkt dat hij weer ‘fake nieuws’ lanceert. Blijkbaar is Trump niet de enige.

He hele interview is terug te luisteren op deze link, vanaf ongeveer 10 minuten. Studio-Haagsche-Bluf. Dat er ‘een paar bruinvissen geslachtofferd worden’ staat op ongeveer 45 minuten. Vrije Horizon gaat vanaf nu Wijnhoven’s tweets op feitelijkheid checken. Alleen al omdat Greenpeace zich moet realiseren dat je niet ongevraagd onjuistheden de wereld in kunt slingeren zonder dat je deze feitelijk checkt. Er zijn teveel mensen die Greenpeace op hun woord geloven. Wordt vervolgd.

schermafbeelding-2017-07-27-om-09-55-51