slide1

Windmolens prima, maar wel ver op zee – Trouw, 11 september

Stichting Vrije Horizon reageert met deze brief op een eerder artikel in Trouw.

Hierin werd gesteld dat toeristen zich niet laten beïnvloeden door windmolenparken vlak onder de kust. De hierin genoemde enquete werd uitgevoerd door Zeekracht, een project van Natuur en Milieu om wind op zee te promoten. Eerder onderzoek in 2011 laat zien dat de vragen in dit onderzoek op zijn minst suggestief zijn. Niet verwonderlijk met sponsoring partners als Zeewind en Eneco. Het onderzoek in 204 –  www.zeekracht.nl –  toont opnieuw het gebrek aan diepgang aan. Geen afbeeldingen, 4 vragen, 320 ondervraagden. In alle opzichten onder de maat.

Vandaar onze behoefte om op het artikel in Trouw te reageren.

Trouw 11 september, p. 22

opinie

Windmolens prima, maar wel ver op zee

Albert Korper

Voorzitter Stichting Vrije Horizon

Volgens Natuur en Milieu hoeft de toeristische sector niet te vrezen voor nieuwe windmolens dichtbij de kust (Trouw, 26 augustus). Dit concludeert de stichting na een zelf uitgevoerd onderzoek onder 320 badgasten in Zandvoort en Scheveningen. Dat is niet erg representatief. Bovendien kregen de badgasten niet te zien hoe het beeld van de Noordzee verandert met de komst van windmolens.

Zeekracht, partner van Natuur en Milieu, hield eerder een enquête. En al waren de vragen nogal suggestief, toch bleek dat het aantal gasten met tien procent zal dalen als windturbines het uitzicht ontsieren. Recron toonde recent 2000 Nederlanders en Duitsers gemonteerde foto’s van het zicht vanaf het strand. Resultaat: 20 procent van de bezoekers zal niet meer of veel minder komen. De kustgemeenten hebben bureau Buck naar de effecten hiervan gevraagd. Die kunnen oplopen tot een omzetdaling van tientallen miljoenen per jaar, met faillissementen en een verlies van zesduizend arbeidsplaatsen.

Dit bedreigende scenario is echter vermijdbaar. Als Nederland snel groene energie wenst en de afhankelijkheid van Rusland wil verminderen, dan zijn de al toege- wezen gebieden IJmuiden Ver en Borssele de beste opties. Dit kan grootschalig, kostenbesparend en met 9 procent meer opbrengst. En dat zonder hinder voor toerist en ondernemer. Bovendien levert de bouw banen op die niet ten koste gaan van de kustgemeenten. Dan wordt duurzaam ook sociaal.