Schermafbeelding 2016-03-01 om 14.56.19

Argumenten zienswijze kabeltracé.

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapport Transmissiesysteem wind op zee Hollandse Kust (zuid). Een hele mond vol. Kort samengevat: Voorbereiding voor de milieu effect rapportage voor het netwerk op zee.

Zoals eerder beloofd, hierbij een aantal punten waarop aanvullende informatie / aanvullend onderzoek kan worden gevraagd. Dit overzicht is zeker geen compleet overzicht. Voel je vrij om zelf op deze of andere punten extra informatie/onderzoek te vragen en/of deze punten op een eigen manier te verwoorden in de zienswijze.

 

Klik op de link Mer Transmissiesysteem wind op zee  voor alle argumenten en links naar het rapport en de zienswijzen  Daar kun je de argumenten die jou aanspreken, uithalen en in het formulier zienswijze kavelbesluiten invullen. (knippen en plakken)

Je kunt ook rechtstreeks naar het invulformulier gaan door te klikken op Formulier zienswijze Transmissiesysteem wind op zee en de argumenten die je zelf belangrijk vindt, invullen. Of argumenten uit de link Mer Transmissiesysteem wind op zee gebruiken

In het Word document vind je ook de link waar je het rapport kunt lezen (als je dat wilt) en de zienswijze kunt indienen (wel doen).  Deze moet uiterlijk op 9 maart ingediend zijn!! Zoveel mogelijk delen en zoveel mogelijk indienen! Laten wij ‘Den Haag’ niet teleur stellen!

Er is een tweede document. Voor de zienswijze op de kavelbesluiten! Zie het bericht hierboven. Ook daarvoor geldt: Delen, invullen, opsturen voor 9 maart. Het betreft een tweede zienswijze op een ander rapport.