Een letselschade advocaat kan je helpen om een schadevergoeding te krijgen

0
151

Heb je een verkeersongeluk gehad of een bedrijfsongeval? Dan kan een letselschade advocaat je helpen om een schadevergoeding te krijgen voor het leed dat je hebt geleden. Letselschade kan ontstaan door veel verschillende oorzaken zoals een auto ongeluk, een scooterongeval, een fietsongeval, een bedrijfsongeval of een hondenbeet. In al deze gevallen is het als slachtoffer mogelijk om de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor de geleden materiële kosten. Tevens kan je als eisende partij smartengeld eisen van de tegenpartij. Dit is een vergoeding voor immateriële schade, zoals mentale en emotionele schade die niet gemakkelijk in een geldbedrag is uit te drukken. Om deze reden is het een complexe berekening die pas definitief kan worden vastgesteld als de medische eindsituatie in zowel lichamelijk als mentaal opzicht bekend is.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Smartengeld is een gecompliceerde berekening en een onderdeel van je schadevergoeding waar je in veel gevallen recht op hebt. Onder smartengeld wordt leed, pijn en gederfde levensvreugde gerekend. Het vaststellen van de hoogte hiervan hangt van veel factoren af waaronder je leeftijd tijdens het ongeval, de ernst van het ongeval en de ernst van de pijn. Daarnaast gaat het ook om de pijn die in de toekomst te verwachten is, de duur van je ziekenhuisopname, de aard van de medische behandeling, in hoeverre het nog mogelijk is om je hobby’s en werk te kunnen uitvoeren, de ernst en zichtbaarheid van littekens en de psychische klachten die je hebt overgehouden aan het ongeval zoals een trauma of angststoornis. Pas wanneer er geen sprake is van verbetering of wanneer er juist geen sprake meer is van leed, kan de definitieve eindsituatie worden bepaald en de definitieve schadevergoeding worden vastgesteld. Hou er rekening mee dat smartengeld nooit het veroorzaakte leed kan compenseren. Je zal waarschijnlijk voor de rest van je leven dagelijks last hebben van functionele beperkingen, het aangedane leed en psychische schade. Een geldbedrag kan dit niet herstellen of compenseren.

Een letselschade specialist helpt je om je recht te halen

Doordat letselschade altijd gepaard gaat met verschillende en complexe zaken, is het belangrijk om hiervoor een jurist of letselschade advocaat in de hand te nemen. Deze kijken naar de letselschadezaken en uitspraken die in de voorgaande jaren zijn geweest. Op basis hiervan wordt er een vergelijking gemaakt met jouw eigen persoonlijke zaak en zal de schadevergoeding die geëist wordt aan de rechter worden voorgelegd. Een letselschade advocaat is vaak kosteloos, omdat de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij deze bekostigd. Dit scheelt je in ieder geval een hoop gedoe aan je hoofd.